Początek roku w Oddziale Przedszkolnym w Ćwikowie

Dnia 3 IX 2018 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oleśnie uroczyście rozpoczął nowy rok szkolny 2018-2019. W Oddziale Przedszkolnym w Ćwikowie jest 39 dzieci. Są to dzieci w przekroju wiekowym 2012- 2016. Grupa  podzielona jest na 2 oddziały. Dzieci mogą przebywać w placówce do godziny 15.30 i objęte są dożywianiem ( herbata, obiad i podwieczorek), które dostarczane jest ze Szkoły Podstawowej w Oleśnie. Dzieci mogą również korzystać  z dowozów szkolnych.