Pasowanie pierwszaków na uczniów.

Dnia 22 października 2019 roku miała miejsce uroczystość pasowania dzieci klas Ia, Ib i Ic. Zaproszeni rodzice i goście oraz uczniowie klas II-III wraz z wychowawczyniami podziwiali i nagradzali brawami recytacje,śpiew i tańce pierwszaków, nad którymi pracowały wychowawczynie : kl. Ia- p. Grażyna Owierczuk, kl. Ib- p. Danuta Pierzchała i kl. Ic- p. Sylwia Nowak. Piękna dekoracja i odświętne stroje uczniów dodawały uroku całej uroczystości. Po występie dzieci klas pierwszych złożyły Ślubowanie, a następnie odbyła się uroczystość Pasowania na uczniów. Na koniec dzieci otrzymały od rodziców, pana dyrektora i władz samorządowych upominki. Najlepsze życzenia złożył pierwszakom p. dyrektor Jarosław Bartoń i w imieniu wójta gminy Olesno dyrektor CUW Marek Nowak.