Pasowanie dzieci na przedszkolaków w oddziale przedszkolnym w Wielopolu.

25.10.2019 r. w Oddziale Przedszkolnym w Wielopolu w obecności rodziców, p. dyr. M. Nowaka odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka.
Aktu pasowania dokonał pan dyrektor J. Bartoń. Dzieci pod kierunkiem p. G. Dziubli przedstawiły na tę okazję program artystyczny: wiersze, piosenki i taniec. Na pamiątkę przedszkolaki otrzymały dyplomy i słodkie upominki. Uroczystość zakończyła się wspólnym świętowaniem – przygotowaniem poczęstunku zajęły się p. K. Warias i p. M. Szado-Saładyga, serdecznie dziękujemy…