„Od niepodległości do niepodległości”- VII Powiatowy Konkurs Recytatorski w Żdżarach.

W dniu 6.11.2019 r. odbył się VII Powiatowy Konkurs Recytatorski, w którym naszą szkołę
reprezentowało sześcioro uczestników w dwóch kategoriach:
Kategoria IV- VI
1. Joanna Piątek- IV A
2. Mateusz Bułat-VI B
3. Oliwia Bułat-VI B
Kategoria VII- VIII
1. Artur Ryczek-VII B
2. Beata Stzelec-VII B
3. Hanna Dojka- VIII B
Nagrody otrzymali: Artur Ryczek- III miejsce i Oliwia Bułat –wyróżnienie. Pozostali recytujący uczniowie otrzymali dyplomy za udział. Tematem konkursu była poezja patriotyczna ściśle związana z okresem walk narodowowyzwoleńczych oraz okresem zmagań ludzi z totalitaryzmem w Polsce. Celem konkursu było krzewienie wartości patriotycznych wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie kultury literackiej i recytatorskiej.