Mikołaj odwiedził przedszkolaków w Wielopolu.

„Szóstego grudnia jak wszyscy wiecie – święty Mikołaj chodzi po świecie. Dźwiga swój worek niezmordowanie i każde dziecko prezent dostanie…”
6 grudnia w Oddziale Przedszkolnym w Wielopolu przywitaliśmy św. Mikołaja. Przedszkolaki wyczekiwały tego miłego gościa już od kilku dobrych dni. Dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki a następnie św. Mikołaj rozdał wspaniałe prezenty. Św. Mikołaju dziękujemy i zapraszamy Cię w przyszłym roku…