STYPENDIA  UCZNIOWSKIE –  K O M U N I K A T

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oleśnie informuje, iż Marszałek Województwa Małopolskiego ogłosił nabór na stypendia  uczniowskie w roku szkolnym 2019/2020.
Wnioski o stypendia mogą składać uczniowie  uzdolnieni z przedmiotów przyrodniczych oraz przedmiotów humanistycznych, artystycznych i sportowych. Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z regulaminem, w którym niestety zostały podniesione średnie za wyniki w nauce.

Termin naboru od 5 marca do 3 kwietnia 2020 r.

Stypendia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 

Stypendia z przedmiotów  humanistycznych, artystycznych i sportowych