KOMUNIKAT !

K O M U N I K A T

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oleśnie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Premiera RP  zawiesza się zajęcia w szkołach i przedszkolach

        od  12.03.2020 r. do 25.03.2020 r.

W najbliższy  czwartek i piątek szkoły i przedszkola będą jeszcze otwarte ale nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne tylko będzie sprawowana opieka nad dziećmi, którymi nie ma kto się zająć w domu.
Od 12.03.2020 (tj. czwartek) nie ma dowozów i odwozów autobusami szkolnymi.

Od 16 marca  do 25 marca szkoły i przedszkola ZAMKNIĘTE!  

Prosimy o pozostawienie dzieci w domach.

RODZICU

 •  ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.
 • W przedszkolach  i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp
  do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz
  na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

UCZNIU

 •  pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.