Materiały do pracy samodzielnej dla uczniów klas IV-VIII z przedmiotu informatyka.

Pomoce dla ucznia – praca samodzielna

Wydawnictwo MIGRA umożliwia uczniom  odbycia zajęć z informatyki, które mogą zrealizować samodzielnie w domach.

Uczniowie powinni korzystać ze strony: dlaucznia.migra.pl

Znajdują się tam materiały do samodzielnej nauki do następujących tematów:
Klasa IV – Temat 08. Sterujemy duszkiem po ekranie
Klasa V – Temat 08. Zadania projektowe – Baltie i Scratch
Klasa VI – Temat 08. Zabawy z algorytmami
Klasa VII – Temat 14. Komórka, adres, formuła
Klasa VIII – Temat 13. Więcej o pracy w arkuszu kalkulacyjnym

Na stronie znajdują się też inne materiały do samodzielnej edukacji, np. filmiki z inspiracjami lub gry edukacyjne (dla młodszych klas).

nauczyciele informatyki