Procedury konsultacji uczniów w naszej szkole

Od dnia 25 maja chętni uczniowie klas I – III mogą skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami dydaktyki organizowanych w szkole. Jeśli rodzic zdecyduje się na posłanie dziecka do szkoły bardzo proszę o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami i wytycznymi oraz oświadczeniem, które należy wypełnić, podpisać i przynieść przyprowadzając dziecko do szkoły. 
 
Chętnych uczniów klas VIII od 25 maja zapraszamy na konsultacje zgodnie z harmonogramem. Proszę o zapoznanie się z procedurą przebiegu konsultacji oraz oświadczeniem, które należy wypełnić i przynieść ze sobą przychodząc na konsultacje.
 
Chętnych uczniów klas IV – VII od 1 czerwca zapraszamy na konsultacje. Proszę o zapoznanie się z procedurą przebiegu konsultacji oraz oświadczeniem, które należy wypełnić i przynieść ze sobą przychodząc na konsultacje.
 
Oczywiście nauka zdalna w dalszym ciągu jest kontynuowana!
 
Załączniki: