Koniec roku szkolnego 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020 zakończył się w szczególnych okolicznościach. Pandemia koronawirusa COV19 uniemożliwiła zorganizowanie wielkiej wspólnej uroczystości. Rano o 8.30 klasy ósme wraz z wychowawcami uczestniczyły we Mszy świętej. Następnie na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie ósmoklasistów. Statuetkę najlepszego absolwenta otrzymali: laureat i finalista konkursów przedmiotowych Hubert Grzywa oraz Mateusz Paweł Łucek z klasy 8b, Natalia Janik i Wiktoria Reczek z kl. 8 c. Statuetki za talenty muzyczne przyznano Bartłomiejowi Siwkowi i Kacprowi Jurczykowi.  Uczniowie ze średnią 4,75 otrzymali świadectwa z paskiem, a  ze średnią 5 i więcej nagrody książkowe. Dyplomy i upominki rzeczowe ufundowano także dla uczniów za wieloletnią 100% frekwencję, oraz osiągnięcia sportowe. Pan Dyrektor podziękował Pani Anecie Kukli za pełnienie przez pięć lat funkcji przewodniczącej Rady Rodziców. Odchodzącemu na inną parafię księdzu Marcinowi Kwietniowi dyrektor złożył wyrazy uznania i podziękował za dotychczasową pracę.
Wychowawcy klas I-VII wręczali uczniom świadectwa w klasach, w nielicznym gronie, o wyznaczonych godzinach. Uczniowie ze średnią 4,75 otrzymali świadectwa z paskiem, a ze średnią 5 i więcej nagrody książkowe. Ponadto uczniowie ze 100% frekwencją otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych i uczniowie wyróżniający się w pracy na rzecz szkoły, również otrzymali nagrody książkowe.  Spotkania były krótkie, z zachowaniem bezpieczeństwa. Przy wejściu do budynku szkoły,  obowiązywały maseczki, dezynfekcja rąk, przyłbice, rękawiczki, dystans. Późnym popołudniem w świątyni parafialnej chętni spotkali się na modlitwie podczas  Mszy św. za społeczność szkolną, a także za chorych uczniów i nauczycieli. Dyrekcja szkoły i Grono Pedagogiczne serdecznie dziękują Uczniom i Rodzicom za trud i zaangażowanie oraz współpracę podczas zdalnego nauczania w minionym trudnym roku szkolnym. Serdecznie dziękujemy za okazane wyrazy wdzięczności. Życząc wszystkim zasłużonego odpoczynku i  udanych wakacji,  przypominamy o zachowaniu bezpieczeństwa i dystansu w trosce o zdrowie. Do miłego spotkania w szkole,  we wrześniu 2020 roku.