X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Szanowni Rodzice, nasza szkoła uczestniczy w akcji X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej 2 października 2020 r. pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Program:

28.09.-01.10.2020. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia – w domu, w szkole.

02.10.2020. Egzaminy z tabliczki mnożenia:

  • Uczeń rozwiązuje test, do którego link znajdzie na stronie szkoły w dniu 02.10.2020
    Na przykład: „””””””””””””””””””””””””””
  • Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł
    Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).
  • W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!

Więcej informacji: www.wmtday.org.

Aby zdobyć tytuł eksperta tabliczki mnożenia, należy kliknąć w link przypisany do swojej klasy. Po podaniu imienia, nazwiska, emaila zostanie uruchomiony test sprawdzający wiedzę dostosowaną do wieku uczniów. Każde pytanie to 1 minuta czasu na dodanie odpowiedzi (należy kliknąć w ikonę dodaj odpowiedź i wpisać ją bez żadnych odstępów, spacji). Każde opuszczenie strony zostanie zanotowane automatycznie przez portal. Wyniki nieobowiązkowego testu wychowawcy klas I-III przedstawią w poniedziałek 5 X. W klasach starszych nauczyciele matematyki poinformują o rezultatach. Test można wykonać jeden raz w dogodnym momencie w piątek 2 X 2020 r.

Linki będą udostępnione na stronie szkoły dopiero w piątek!

Powodzenia!!

licencja_pl