Egzamin z tabliczki mnożenia – zachęcamy … bardzo!

 

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Program:

28.09.-01.10.2020. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia – w domu, w szkole.

02.10.2020. Egzaminy z tabliczki mnożenia:

  • Uczeń rozwiązuje test, do którego link znajdzie na stronie szkoły w dniu 02.10.2020
    Na przykład: „””””””””””””””””””””””””””
  • Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł
    Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).
  • W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany.

Klasa Ia:

https://bombabb.testportal.pl/test.html?t=R8fnWqDb9at7

 Klasa Ib:

https://bombabb.testportal.pl/test.html?t=nTHL3sfbCVhL

Klasa IIa

https://bombabb.testportal.pl/test.html?t=BdadK9MbLUUL

Klasa IIb

https://bombabb.testportal.pl/test.html?t=nSQgz7UtXixD

Klasa IIc

https://bombabb.testportal.pl/test.html?t=ntGNbWKjWQHk

Klasa IIIa

https://bombabb.testportal.pl/test.html?t=UdN3Zjuru8Nb

Klasa IIIb

https://bombabb.testportal.pl/test.html?t=FWbkHKfz3wRs

Klasa IIIc

https://bombabb.testportal.pl/test.html?t=yVemBJytBzTs

Klasa IVa

https://bombabb.testportal.pl/test.html?t=DxvApi89WM5n

Klasa IVb

https://bombabb.testportal.pl/test.html?t=qA4Z4Jz3WDUL

Klasa Va

https://bombabb.testportal.pl/test.html?t=GxFtgLZCQpV6

Klasa Vb

https://bombabb.testportal.pl/test.html?t=uTjbf2agUzKd

Klasa VIa

https://bombabb.testportal.pl/test.html?t=3vhTBNfsAcaW

Klasa VIb

https://bombabb.testportal.pl/test.html?t=tKJKTEwJNRiK

Klasa VIc

https://bombabb.testportal.pl/test.html?t=nxVarT8u8uDg

Klasa VIIa

https://bombabb.testportal.pl/test.html?t=Ppbnud8Q9A8a                           

Klasa VIIb

https://bombabb.testportal.pl/test.html?t=i9jGNuQFnLgS                           

Klasa VIIc

https://bombabb.testportal.pl/test.html?t=vcxPbagNP3Xt                           

Klasa VIIIa

https://bombabb.testportal.pl/test.html?t=ugYzVrF2i58Q                           

Klasa VIIIb

https://bombabb.testportal.pl/test.html?t=ANR27QuBmSTE