Usługa G Suite już wkrótce w naszej szkole.

Nasza szkoła posiada możliwość korzystania z usługi G Suite dla Szkół i Uczelni.

G Suite (dawniej Google Apps dla Szkół) to zintegrowane narzędzia od Google, dzięki nim zdecydowanie prostsza i wygodniejsza jest praca w sieci (te usługi to np. poczta, dokumenty, arkusze, formularze, prezentacje, kalendarze, witryny, nielimitowany dysk, oraz aplikacja Classroom). Classroom łączy wszystkie wymienione powyżej narzędzia i pozwala całkowicie odmienić sposób współpracy między uczniami, a nauczycielami. Dzięki tej usłudze mamy możliwość przenieść nasze szkolne działania online. Zmienia też sposób myślenia – działamy z uczniami w cyfrowym świecie jako sieć społecznościowa, na bieżąco komentujemy, dzielimy się informacjami, linkami, udostępniamy materiały. Jest to świetne narzędzie ułatwiające pracę nam i uczniom – uczniowie nie muszą czekać na polecenia i jeszcze przed wejściem do klasy mogą w aplikacji zobaczyć instrukcje i zadania, które będzie trzeba wykonać. W sumie to duża oszczędność czasu i energii dla wszystkich użytkowników.

Regulamin korzystania z kont w usłudze Google Suite for Education  przez uczniów

Usługi podstawowe G Suite dla Szkół i Uczelni uruchomione w szkole to:

 • Gmail to internetowa usługa poczty e-mail, która umożliwia organizacjom stosowanie rozwiązań Google do obsługi systemów pocztowych. Usługa ta pozwala na uzyskiwanie dostępu do skrzynki odbiorczej użytkownika w obsługiwanej przeglądarce internetowej, czytanie poczty, tworzenie wiadomości, odpowiadanie na nie i przekazywanie ich dalej, a także przeszukiwanie wiadomości oraz zarządzanie nimi za pomocą etykiet. Zapewnia filtrowanie pod kątem spamu i wirusów oraz umożliwia administratorom tworzenie reguł obsługi wiadomości zawierających określone treści i załączone pliki lub kierowanie wiadomości do innych serwerów poczty. Reguły można konfigurować według grup lub klientów (dla wszystkich domen).
 • Kalendarz Google to internetowa usługa do zarządzania osobistymi/organizacyjnymi i zespołowymi kalendarzami. Oferuje ona użytkownikom interfejs umożliwiający przeglądanie kalendarzy, planowanie spotkań z innymi użytkownikami, sprawdzanie informacji o dostępności innych użytkowników oraz planowanie użycia pomieszczeń i zasobów.
 • Kontakty Google to usługa internetowa, która pozwala Użytkownikom na importowanie, przechowywanie i wyświetlanie informacji kontaktowych, a także tworzenie osobistych grup kontaktów, dzięki którym można wysyłać e-maile do wielu osób naraz.
 • Dokumenty Google – czyli m.in.: arkusze, dokumenty, prezentacje i formularze to usługi internetowe, które umożliwiają użytkownikom tworzenie, edytowanie, udostępnianie, wspólne opracowywanie, rysowanie i eksportowanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i formularzy oraz dodawanie do nich treści.
 • Dysk Google udostępnia internetowe narzędzia, które umożliwiają użytkownikom końcowym przechowywanie, przesyłanie i udostępnianie plików oraz wyświetlanie filmów.
 • Google Hangouts and Meet to usługi internetowe, które umożliwiają użytkownikom komunikację w czasie rzeczywistym. Umożliwiają indywidualne oraz grupowe rozmowy głosowe i wideo, a także rozmowy tekstowe na czacie. Dzięki Hangouts Meet można organizować spotkania wideo z większą liczbą uczestników (np szkolenia).
 • Google Keep to usługa internetowa umożliwiająca Użytkownikom tworzenie, edytowanie, udostępnianie i wspólne opracowywanie notatek, list i rysunków.
 • Witryny Google umożliwiają Użytkownikom tworzenie stron internetowych w domenie G Suite Basic i publikowanie ich wewnątrz firmy lub poza nią. Użytkownicy mogą tworzyć witryny za pomocą narzędzia internetowego, a następnie udostępniać je grupie innych użytkowników, całej firmie albo wszystkim użytkownikom internetu. Właściciel witryny decyduje, kto może ją edytować, a kto wyświetlać.
 • Usługi Google są również poszerzane o wiele innych usług i aplikacji, które można wykorzystywać w miarę potrzeb.

Funkcje administracyjne umożliwiają administratorom G Suite tworzenie kont użytkowników i urządzeń w domenie oraz zarządzanie nimi, a także zarządzanie ustawieniami usług Google.

Funkcje wyszukiwania i analizy umożliwiają zaawansowane wyszukiwanie i pobieranie danych we wszystkich usługach, a także automatycznie kategoryzują treści, by użytkownicy mogli z nich korzystać w aktywnych usługach. 

Usługi podstawowe w tej wersji G Suite obejmują też usługę Classroom i Synchronizację Chrome.

 • Classroom to usługa internetowa, dzięki której użytkownicy mogą tworzyć grupy powiązane z konkretnymi zajęciami i w nich uczestniczyć. Za pomocą Classroom uczniowie mogą wyświetlać i przesyłać zadania oraz otrzymywać oceny od nauczycieli.
 • Synchronizacja Chrome to funkcja umożliwiająca użytkownikom synchronizowanie zakładek, historii, haseł i innych ustawień na wszystkich urządzeniach, na których są zalogowani w Chrome.

Najczęstsze pytania na temat G Suite dla Szkół i Uczelni

Zasoby dla szkół i rodziców:

Informacje dla administratorów szkół:

 • W Centrum pomocy znajdziesz informacje o kontrolowaniu dostępu do usług dodatkowych w zarządzanych grupach użytkowników końcowych.
 • Udostępnij rodzicom poniższe zasoby, w których opisaliśmy usługi Google i nasze zaangażowanie w ochronę prywatności i bezpieczeństwa. Te materiały mają pomóc rodzicom i szkołom podjąć świadome decyzje związane z technologiami, których uczniowie używają w klasach.  
 • Szkoły korzystające z Google Apps for Education muszą zagwarantować, że usługi udostępniane uczniom i innym użytkownikom są odpowiednie do wieku tych osób, są używane w celach edukacyjnych oraz są zgodne ze stosownym prawem i obowiązującymi przepisami, w tym z U.S. Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 (amerykańska ustawa z 1974 roku o ochronie prywatności uczniów i dostępnie do ich danych związanych z edukacją przez ich rodziny), Children’s Internet Protection Act (ustawa o ochronie dzieci w internecie) i Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 (ustawa z 1998 roku o ochronie prywatności dzieci w internecie).