Praktyczne wskazówki dla nauczycieli i uczniów korzystających z usługi G Siuite cz.2 . Usługa MEET

Usługa MEET umożliwia pracę on-line (na żywo)

1.Najlepiej zacząć od kalendarza Google (możemy w sposób czytelny zaplanować spotkania – ustalić spotkania cykliczne np. co tydzień)

2.Tworzymy w kalendarzu wydarzenie:

otrzymujemy:

3. Jeżeli tworzący spotkanie jest nauczycielem (spotkanie jest lekcją on-line) można dodać informację do terminarza w dzienniku Librus

a) po ustaleniu daty wpisujemy odp dane:

b)Praktycznie jest  przed wklejeniem linku do spotkania kliknąć jeszcze raz  planowane wydarzenie w kalendarzu Google (sprawdzamy i łatwo kopiujemy link do Librusa)

c) W czasie lekcji on – line  praktyczne jest udostępnianie ekranu uczniom 

Jednym ze sposobów sprawdzenia obecności może być udostępnienie przez z jednego z uczestników spotkania pliku z dokumentów google Lista obecności.

Na koniec >>>> życzę wszystkim przyjemnej i owocnej pracy na platformie G Siuite.  Szkolny administrator – Henryk Janeczek