INFORMACJA  DLA  RODZICÓW  I  UCZNIÓW

  1. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Oleśnie informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. wprowadza się zdalne nauczanie dla klas IV- VIII.
  2. W naszej szkole lekcje będą prowadzone zgodnie z obowiązującym planem lekcji przez usługę G Suite a notatki będą zamieszczane na G Suite  i na platformie dziennika elektronicznego Librus. Logowanie do obydwu systemów może odbywać się poprzez naszą stronę internetową www.spolesno.pl  . Wszelkie informacje dotyczące zmian w planie  lekcji (np.  odwołane lekcje)   będą podawane  w dzienniku elektronicznym Librus.
  3. Jeżeli ktoś zapomniał loginu bądź hasła do G Suite lub do dziennika elektronicznego Librus (uczeń bądź rodzic) prosimy o zgłaszanie się do wychowawcy w celu wygenerowania nowego loginu i hasła.
  4. W przypadku kłopotów ze sprzętem komputerowym problemy zgłaszamy do wychowawcy lub prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą.
  5. Oddziały przedszkolne (Wielopole i Ćwików) i klasy I-III uczą się w trybie normalnym zgodnie z rozkładem godzin. Świetlica pracuje jak dotychczas.
  6. Przypominamy, że do szkoły posyłamy dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych zgodnie z wytycznymi ustalonymi na dzień 1 września 2020 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Oleśnie