Komunikat

 1. Od dnia 9.11. 2020 r. do 29.11.2020 r. zorganizowana jest nauka zdalna dla uczniów
  klas I-VIII.  Nauka w Oddziałach Przedszkolnych na Ćwikowie i Wielopolu odbywa się bez zmian. Na zajęcia przedszkolne zapewniony jest dowóz.
 2. W tym terminie funkcjonuje świetlica szkolna dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID 19. Świetlica jest czynna od godz. 6.45 do 15.30. W celu skorzystania ze świetlicy bardzo proszę rodziców o wcześniejsze poinformowanie szkoły.
 3. 11 Listopada – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczych – Święto Narodowe.
 4. 12 i 13 listopada – dni wolne tzw. dyrektorskie od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  W szkole sprawowane są dyżury nauczycieli.
 5. Bardzo prosimy, aby na „Wiadomości” i „Zadania domowe” w dzienniku elektronicznym LIBRUSA wchodzić przez przeglądarkę internetową, a nie aplikację na telefonie komórkowym.  Obydwa te foldery są dostępne poprzez przeglądarkę internetową   za darmo.  Natomiast aplikacja na telefon komórkowy jest dodatkiem do dziennika elektronicznego i za dodatki mobilne  jakimi są „Wiadomości”  i „Zadania domowe” niestety są naliczane opłaty.
 6. Jeżeli uczeń lub rodzic zgubił hasło do dziennika elektronicznego albo do systemu zdalnego nauczania G-Suite to prosimy zgłaszać ten fakt wychowawcom, lub do sekretariatu szkoły celem wygenerowania nowych danych dostępowych.
 7. Bardzo prosimy uczniów i rodziców aby zmienione hasła zapisywali na kartkach, ponieważ ich nie pamiętają.

 

Nowe terminy konkursów przedmiotowych i tematycznych

 Małopolski Konkurs Historyczny – 16 listopada 2020 r.  godz.9.00

Małopolski Konkurs z Fizyki  – 16 listopada 2020 r.  godz. 13.00

Małopolski Konkurs Geograficzny – 17 listopada  2020 r.  godz. 9.00

Małopolski Konkurs Chemiczny – 17 listopada 2020 r.   godz. 13.00

Konkurs Biblijny –  19 listopada 2020 r.  godz. 13.00

 

Wszystkie konkursy odbywają się na terenie szkoły. Uczniowie do szkoły i ze szkoły  dowożeni
i  odwożeni  są przez rodziców. Obowiązują zasady reżimu sanitarnego – maseczka, dystans, dezynfekcja.

Obowiązkowo każdy biorący udział w konkursie musi wydrukować ze strony internetowej szkoły załącznik – Ochrona danych osobowych do Konkursów Przedmiotowych, podpisać przez rodzica i w dniu  konkursu przynieść do szkoły.

Opiekunów konkursów proszę o podanie liczby uczestników z danego konkursu na dzień przed. Konkursy przeprowadza dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami świetlicy szkolnej.

Ochrona danych osobowych do Konkursów Przedmiotowych