OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oleśnie informuje, iż Marszałek Województwa Małopolskiego ogłosił nabór na stypendia uczniowskie w roku szkolnym 2020/2021

Wnioski o stypendia mogą składać uczniowie  uzdolnieni z przedmiotów przyrodniczych oraz przedmiotów humanistycznych, artystycznych i sportowych. Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z regulaminem.

Termin składa wniosków 10.12.2020 r.   do 08.01.2021 r.

  1. Stypendia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
    https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-wspolfinansowany-ze-srodkow-ue/20202021
  2.  Stypendia z przedmiotów humanistycznych, artystycznych i sportowych
    https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-finansowany-ze-srodkow-wlasnych-wojewodztwa-malopolskiego/20202021