Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie poświęconym kard. Stefanowi Wyszyńskiemu.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Nieszkowicach Małych zapraszają nauczycieli oraz uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych do udziału w konkursie multimedialnym pt. „Największa miłość to Polska” – konkurs poświęcony Prymasowi Polski, kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.
Zadaniem uczniów jest wykonanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point. Szczegóły konkursu i kryteria oceny pracy zawiera Regulamin konkursu, zamieszczony poniżej. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z regulaminem i udziału w konkursie.

Regulamin konkursu multimedialnego Największa miłość to Polska – Kardynał Stefan Wyszyński