Komunikat- wznowienie pracy przedszkoli

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oleśnie informuje, że od dnia 19 kwietnia 2021 roku dzieci z przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wracają do nauki stacjonarnej.
Bardzo prosimy o przysyłanie dzieci zdrowych oraz  bez objawów chorobowych.

Jeżeli rodzina przebywa na kwarantannie, to nie posyła dzieci do przedszkola.