Zaproszenie do konkursu

Ogłaszam konkurs plastyczny pt „Kardynał Stefan Wyszyński  – w moich oczach” Prace plastyczne w dowolnym formacie i w dowolnej technice. Jedyne zalecenie to aby na obrazku była zamieszczona postać Prymasa. Można go przestawić w różnych sytuacjach życiowych, miejscach i czasie. Zapraszam do udziału uczniów wszystkich klas, rodziców, nauczycieli, dziadków, przyjaciół i sympatyków naszej szkoły. Prace proszę dostarczyć do końca roku kalendarzowego (2021) do p. Elżbiety Dymon