Życzenia z okazji DEN

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

wszystkim nauczycielom, pracownikom, uczniom, a także emerytom Szkoły Podstawowej w Oleśnie oraz oddziałów przedszkolnych w Ćwikowie i Wielopolu

składamy serdeczne życzenia zdrowia, sukcesów i pomyślności w życiu osobistym.

Dyrekcja szkoły.