Odblaskowe spotkanie z policjantami

19 października 2021r., gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Spotkanie to odbyło się w ramach trwającej  akcji „Odblaskowa szkoła 2021”. Zaproszeni goście przeprowadzili       zebranymi uczniami klas I i II pogadankę na temat bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym oraz przypomnieli wszystkim o obowiązku noszenia przez dzieci i dorosłych kamizelek i elementów odblaskowych po zmierzchu. Dzięki tej akcji uczniowie zostali uświadomieni, że nawet mały element odblaskowy może niejednokrotnie uratować życie. Panowie policjanci przypomnieli również, w jaki sposób przechodzić przez przejście dla pieszych, zachowywać się na przystanku autobusowym, wysiadać bezpiecznie z autobusu. Miłym akcentem spotkania było wręczenie przez  przedstawicieli Policji kamizelek odblaskowych dla uczniów.