22 kwietnia- Międzynarodowy Dzień Ziemi

22 kwietnia -Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi – akcje związane z ochroną środowiska prowadzone są corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. W dniach 11-13 kwietnia 2022 r. odbył się Międzyszkolny konkurs przyrodniczy pod hasłem „ Drzewa i krzewy naszych lasów”. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa Olesno, Szkoła Podstawowa Pilcza Żelichowska, Szkoła Podstawowa Zalipie. W pierwszej części konkursu każdy uczestnik miał za zadanie rozwiązać test dotyczący znajomości wybranych drzew i krzewów. Druga część polegała na wykonaniu zadania praktycznego, a mianowicie na posadzeniu drzewka otrzymanego z Nadleśnictwa. Po posadzeniu drzewka uczniowie mieli następne zadanie- wykonanie zdjęcia miejsca, w którym drzewko zostało posadzone i pokazanie jak ono rośnie. Uczniowie z poszczególnych szkół, którzy otrzymali największą ilość punktów na teście wiedzy, otrzymali nagrody książkowe. Pragniemy również bardzo podziękować leśniczemu  panu Wojciechowi Szczebakowi za podarowanie i dostarczenie sadzonek drzew i krzewów.  Organizator konkursu: mgr. inż. Elżbieta Dymon