Ważny komunikat dotyczący stypendiów dla uczniów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oleśnie przypomina, że wzorem lat ubiegłych, w dniu  15 września 2022 r. upływa termin składania wniosków o stypendia uczniowskie na bieżący rok szkolny (obowiązuje kryterium dochodowe).

Wzory wniosków do odebrania w sekretariacie urzędu gminy.