KOMUNIKAT w sprawie dni wolnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oleśnie informuje, iż dni: 29 maja 2023 r. tj. poniedziałek (dzień po I Komunii Świętej) oraz 9 czerwca 2023 r. tj. piątek (piątek po Bożym Ciele) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I –VIII. Świetlica szkolna czynna jest od godz. 6.45 do godz. 15.30.  Oddziały Przedszkolne w Ćwikowie i Wielopolu pracują bez zmian. W tych dniach  nie ma dowozów i odwozów autobusami szkolnymi.