Komunikat dotyczący wniosków o stypendia dla uczniów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oleśnie przypomina, że wzorem lat ubiegłych, w dniu 15 września 2023 r. upływa termin składania wniosków o stypendia uczniowskie na bieżący rok szkolny (obowiązuje
kryterium dochodowe). Wzory wniosków do odebrania w sekretariacie urzędu gminy.