Projekt nauki pływania „Już pływam 2023” w Gminie Olesno.

Uczniowie z wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Olesno realizowali w 2023 roku projekt nauki pływania pod nazwą „Już pływam”. Program współfinansowany był ze środków Województwa Małopolskiego i realizowany od 4 kwietnia 2023 roku do 21 grudnia 2023 roku. Zgodnie z podpisaną umową nauczaniem pływania objętych było 45 uczniów podzielonych na 3 grupy szkoleniowe po 15 dzieci. Uczniowie Ci mogli być z klas I-VIII szkoły podstawowej. Kwota dofinansowania przekazana przez Województwo Małopolskie, to 7 380,00 zł. Wkład własny Gminy Olesno wyniósł 9 852,00 zł. Razem projekt zamknie się kwotą 17 232,00 zł. Każda grupa zrealizowała 20 godzin nauki pływania. Zajęcia odbywały się na Krytej Pływali w Dąbrowie Tarnowskiej. Ze środków przedsięwzięcia sfinansowano: wynajem obiektu – bilety wstępu, transport, instruktorów nauki pływania oraz opiekę
nauczycielską. Organizowane zajęcia pozwoliły wypełnić czas wolny w sposób aktywny i bezpieczny. Zakładanymi celami było edukacyjno-wychowawczymi było: nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, korygowanie wad postawy, efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowej, wyrównanie szans w dostępie do tej infrastruktury poprzez objęcie projektem uczniów, którzy zamieszkują w miejscowościach gdzie brak jest krytych pływalni. Bardzo istotnym było również zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego po prawie 3 letnich ograniczeniach spowodowanych pandemią Covid-19.

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”.