Choinka klas 4-5

Dnia 31 stycznia uczniowie klas 4 -8 świetnie  bawili się na zabawie karnawałowej (choince)