Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Oleśnie i Oddziałów Przedszkolnych w Ćwikowie i Wielopolu

 

Wnioski można pobrać klikając poniższe linki: 

 1. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej
 2. Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego – Ćwików.
 3. Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego – Wielopole.
 4. Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej – Ćwików.
 5. Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej – Wielopole
 6. ZGŁOSZENIE DO KLASY I dla dzieci z obwodu szkoły
 7. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ spoza obwodu
 8. Oświadczenie RODO.
 9. Klauzula RODO.pdf
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 11. Zarządzenie Nr 7 – terminy rekrutacji na rok szkolny 2023-2024