Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Oleśnie i Oddziałów Przedszkolnych w Ćwikowie i Wielopolu

 

Wnioski można pobrać klikając poniższe linki: 

  1. Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego – Ćwików.
  2. Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego – Wielopole.
  3. Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej – Ćwików.
  4. Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej – Wielopole
  5. ZGŁOSZENIE DO KLASY I dla dzieci z obwodu szkoły
  6. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ spoza obwodu
  7. Oświadczenie RODO.
  8. Klauzula RODO.pdf
  9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  10. Zarządzenie Nr 7 – terminy rekrutacji na rok szkolny 2023-2024