Uczniowie klas ósmych na II Targach Edukacyjnych w Dąbrowie Tarnowskiej

7 lutego 2024 roku w Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się drugie Powiatowe Targi Edukacyjne dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych, których organizatorem było Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej wraz ze szkołami ponadpodstawowymi z powiatu dąbrowskiego.

Wydarzenie, które otworzył Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek zgromadziło około 400 dzieci klas ósmych wraz z opiekunami. Obecni byli również Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech, Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego dr Marta Chrabąszcz, Członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego Andrzej Giza, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski oraz dyrektorzy szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Po uroczystym powitaniu młodzież mogła zapoznać się z krótką prezentacją szkół zawartą w prelekcji filmowej. Przedsięwzięcie miało na celu przedstawienie bogatej oferty edukacyjnej szkół, a tym samym ułatwienie młodzieży wyboru kolejnego etapu nauki. Na stoiskach można było zapoznać się z propozycjami każdej z placówek oświatowych i możliwościami rozwoju w poszczególnych zawodach. Biorąc pod uwagę różnorodność prezentowanych ofert wydarzenie było bardzo inspirujące i na pewno zaowocuje wieloma dobrymi decyzjami co do wyboru dalszej ścieżki kształcenia.  Mamy nadzieję, że Powiatowe Targi Edukacyjne zachęcą młodzież do wyboru szkół ponadpodstawowych z naszego powiatu.