Piątoklasiści na szczycie Olimpu

Znów jak co roku, nasi piątoklasiści mieli okazję podążyć śladami mitologicznych bogów i herosów. Na zakończenie cyklu lekcji o greckich mitach uczniowie klasy V a pod kierunkiem pani Anny Wąż przedstawili sylwetki wybranych postaci, zaś uczniowie klasy V b pod opieką pani Anety Dymon odegrali na forum klasy kilka wybranych mitologicznych historii. Trzeba przyznać, że piątoklasiści wykazali się ogromną kreatywnością i fantazją w przygotowaniu strojów i boskich atrybutów, a także aktorskimi zdolnościami i zaangażowaniem. W ten tradycyjny już sposób nasi uczniowie powtórzyli i utrwalili wiedzę zdobytą na lekcjach języka polskiego.