Uczniowie naszej szkoły finalistami Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego

Z radością informujemy, iż dwoje uczniów naszej szkoły – Natalia Adamczyk z kl. V b i Michał Sierak z kl. V a – znalazło się w gronie finalistów Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Tegoroczny konkurs przebiegał pod hasłem „London – Past and Present”. Tytuł finalisty przysługuje tym uczestnikom etapu wojewódzkiego, którzy zdobyli min. 50% punktów. Natalia i Michał uzyskali wysokie wyniki, rozwiązując bardzo trudny test. Zadania tegorocznego konkursu obejmowały rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz znajomość środków językowych (gramatyki i leksyki). Nasi uczniowie musieli się także wykazać znajomością lektur, które dotyczyły wiedzy o Londynie i roli królowej Elżbiety II. Natalia i Michał przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem p. Moniki Wojtyto. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!