Wyróżnienie w konkursie o Kardynale Stefanie Wyszyńskim

„Naród musi być mocno oparty o rzeczywistość,
która trzyma pazurami serca
każdy kawałek ziemi ojczystej”
kard. Stefan Wyszyński

W 2021 roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rocznice te zadecydowały o uchwaleniu przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej obecnego roku – rokiem Prymasa Tysiąclecia. W ten sposób władza ustawodawcza Rzeczypospolitej oddała hołd Prymasowi Tysiąclecia, wyrażając pamięć, szacunek i uznanie dla całego jego życia i dokonań.

18 czerwca w auli MCDN Ośrodka w Tarnowie miała miejsce uroczystość, na której ogłoszono wyniki konkursu. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Ksiądz Biskup Stanisław Salaterski, Anna Mikosz – Radna Województwa Małopolskiego, dr Ryszard Drożdżak – Wicestarosta Powiatu Bocheńskiego, Andrzej Burnus – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Anna Chmura –Dyrektor Centrum Sztuki Mościce, Beata Kania – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie, Kazimierz Kurczab – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Ewa Płaczek – Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych w Nieszkowicach Małych, ks. dr Tomasz Lelito – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ks. Zbigniew Wielgosz – Kierownik Tarnowskiego Oddziału Gościa Niedzielnego.

Jury konkursu postanowiło przyznać wyróżnienia dla:

  • Jana Marczyka, ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu,
  • Karola Sroki, ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Słopnicach,
  • Jana Tobiasza, ucznia Szkoły Podstawowej w Kobylu,
  • Michała Kwaśny, ucznia Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim,
  • Kacpra Lipowicza, ucznia Szkoły Podstawowej w Oleśnie,
  • Kaliny Synowiec, uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyborowie,
  • Anny Nowak, uczennicy Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie,